Privacy policy

Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Ballooke
Website: https://www.ballooke.be
Inschrijfnummer KvK: 0841092839
BTW-nummer: BE0841092839
 

Ballooke respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Dit privacybeleid heeft betrekking op de informatie verzameld door de websites van ballooke gedurende uw bezoek op onze site.

Persoonlijke informatie
Als u ons mailt door middel van het formulier op onze website, gebruiken wij uw persoonlijke informatie (zoals naam, adres en telefoonnummer) om:
- De door u gestelde vragen of gemaakte opmerkingen te kunnen beantwoorden
- De diensten die u wenst te kunnen verlenen

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy.  Deze persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met derden en wij beschermen alle informatie die u met ons deelt. Wij zien er op toe dat de medewerkers die met uw gegevens werken, hier uiterst zorgvuldig mee omgaan.

Wijzigingen
Ballooke behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Voor vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u uiteraard contact met ons opnemen.